StavangerHeisann! Dette er mitt første innlegg her, og jeg har tatt utgangspunkt i utkastet til en oppgave jeg har skrevet om Stavanger og fordeler og ulemper/utfordringer i byregionen.- Et passende bilde

 

Mitt hjemsted, Stavanger, har mange kvaliteter, men også en del ulemper. Som oljehovedstad får kommunen mye skatteinntekter fra virksomheten og har derfor en del penger å fordele på sine innbyggere. Dette viser kanskje igjen i hvordan byen tar seg ut. Sentrumsområdet har i de senere år blitt pusset opp for mange millioner kroner, og ser i dag veldig pent ut. Dette er selvfølgelig viktig for lokalbefolkningen som bruker sentrum og det vil i de fleste tilfeller føre til økt trivsel. Når det gjelder utdanning, kan vi se litt nærmere på videregående skoler og fylket som helhet. Rogaland har lavere frafallsprosent enn landsgjennomsnittet, og har nest lavest, etter Sør-Trøndelag. Dette er veldig positivt, både for fylket og landet som helhet. Det kan spekuleres i hvorfor frafallsprosenten er lavere her enn i andre fylker, men det kan ha noe med at den generelle voksne befolkningen i fylket har høy utdanning. Stavanger er også den av de fire store byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) som har minst storbyproblemer. Dette er typisk kriminalitet, rusavhengige, arbeidsledighet, sosiale problemer og lignende. Arbeidsledigheten i Stavanger kommuner er også betraktelig lavere enn i de tre andre storbyene, med 2,1%. Til sammenligning har Bergen 2,9%, Oslo 3,5% og Trondheim 3,3%.


Det finnes også selvfølgelig ulemper med Stavanger. En av de som jeg mener er størst er nærheten til transport, og da spesielt kollektivtransport. Dette gjør at det er store køer på veiene i byen i rushtiden. Dette skyldes for det meste populariteten til eneboligen i kommunen. Andelen av befolkningen som bor i blokk er to prosent lavere enn landsgjennomsnittet, og for en by på størrelse med Stavanger burde det være mulig å bygge mer i høyden. I tillegg har Stavanger veldig lite areal å bygge på, og derfor er det også viktig å tenke på å bygge færre eneboliger. I Oslo er andelen som bor i blokk eller bygård over 60%. Selv om Oslo er en by med fem ganger så mange innbyggere som Stavanger, sier det noe om forskjellige byggekulturer. I Stavanger er det bare "sosiale tapere" som bor i blokk, selv om det i senere tid har dukket opp en del eksklusive blokkprosjekter.  En by som kanskje er mer naturlig å sammenligne med, er Trondheim. Her er andelen som bor i blokk eller bygård på 20,3%, og det er dobbelt så mange i prosent som i Stavanger. På Nord-Jæren er det stor jordbruksaktivitet, og det er viktig å bevare jordbruket. Derfor mener jeg det er viktig at Stavanger, og til dels Sandnes, tar så mye som mulig av befolkningsveksten, slik at det ikke går utover de store jordbrukskommunene rundt.  

Befolkningens nærhet til busstilbudet som eksisterer i dag blir for dårlig, og de fleste velger da å kjøre bil. Hadde man bygget tettere langs hovedfartsårene, som riksvei 44 og E39 som går mellom Stavanger og Sandnes i sør, ville man kunne fått en bedre kollektivdekning. Begge disse veiene går via Forus, som har en stor andel av arbeidsplassene i kommunen og fylket. Det er ingen god utvikling heller. Antall passasjerer siden 2005 har gått ned med nesten 300 000  i året i Stavanger. 

2 kommentarer

Øyvind

23.sep.2009 kl.13:55

Du framstår som en klok mann, Thomas! :--)

tjomsas

23.sep.2009 kl.15:36

Takk skal du ha, Øyvind ;).

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits