november 2010

Tradisjonell utviklingsteori og post-moderne utviklingskritikk

Konvensjonelle og modernistiske utviklingsteorier kan ha sin opprinnelse i etterkrigstiden. Den vestlige verden så på det som sin oppgave å modernisere og gjøre utviklingsland mer vestlige. Dette k...
hits